คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 163 คน
วันที่ประกาศ 17-3-2564
 

เทศบาลตำบลกรูด ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางออนไลน์ ได้ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือ QR Code

โดยใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทำให้ทราบทราบถึง

- สิทธิการเลือกตั้ง

- อยู่เขตไหน?

- ลำดับที่ ?

- หน่วยเลือกตั้งไหน ?

 

 

 

 
 
   
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก