คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้รับบริการหรือผู้มาติกดต่อราชการของเทศบาลตำบลกรูด
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 13 คน
วันที่ประกาศ 2-4-2564
 

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้รับบริการหรือผู้มาติกดต่อราชการของเทศบาลตำบลกรูด

 
 
   
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


1.ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก