คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 120 คน
วันที่ทำกิจกรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกรูด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลกรูด พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยมงคล ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
Highslide JS
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563