คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
Big Cleaning เก็บขยะตามทางสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลกรูด
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 138 คน
วันที่ทำกิจกรรม 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกรูด นำทีมโดย รองนายกเทศมนตรี นายยงยุทธ สังฆ์สำราญ ลงพื้นที่ Big Cleaning เก็บขยะตามทางสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลกรูด เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกรูด “ชุมชนไร้ถัง” นโยบาย “จังหวัดสะอาด” และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
Highslide JS
    Big Cleaning เก็บขยะตามทางสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลกรูด
Highslide JS
    Big Cleaning เก็บขยะตามทางสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลกรูด
Highslide JS
    Big Cleaning เก็บขยะตามทางสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลกรูด
Highslide JS
    Big Cleaning เก็บขยะตามทางสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลกรูด