คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 112 คน
วันที่ทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลกรุด นำโดยนายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำร้อน แกนนำสตรี จิตอาสา และเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
Highslide JS
    กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
Highslide JS
    กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
Highslide JS
    กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
Highslide JS
    กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
Highslide JS
    กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
Highslide JS
    กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน