คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
ันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ ในเวลาต่อมา คุณยอดขวัญ ชุมวระ มอบข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนม เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวใช้บริโภค ในการนี้ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรับมอบของดังกล่าว
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 12 คน
วันที่ทำกิจกรรม 6 มิถุนายน 2564
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
Highslide JS
    ันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ ในเวลาต่อมา คุณยอดขวัญ ชุมวระ มอบข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนม เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวใช้บริโภค ในการนี้ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรับมอบของดังกล่าว
Highslide JS
    ันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ ในเวลาต่อมา คุณยอดขวัญ ชุมวระ มอบข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนม เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวใช้บริโภค ในการนี้ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรับมอบของดังกล่าว