คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
นายกเทศมนตรีตำบลกรูดได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health Accreditation : EHA) ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 339 คน
วันที่ทำกิจกรรม 28 พฤศจิกายน 2562
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่