คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 11 คน
วันที่ประกาศ 1-4-2564
 

เอกสารแนบ

 
 
   
   
   
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


1.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 
2.ตารางโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 
3.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 

____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก