Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
 
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด
095-2978889
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ดู : 7) 27 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด ภ.ด.ส.3 ประจำปี2565 (ดู : 46) 9 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2๕๖๕ (ดู : 21) 1 พ.ย. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ดู : 81) 24 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกรูด (สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (ดู : 118) 8 ก.ค. 2564
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข (ดู : 112) 11 มิ.ย. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจรงค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรีตำบลกรูด มอบหมายให้ นายธนูศักดิ์ แพเพชรทอง รองนายกฯ พร้อมด้วยงานป้องกันฯ และกองช่าง ออกตัดกิ่งไม้ พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านกรูด เพื่อเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จากการเสียดสีของกิ่งไม้กับสายไฟ (ดู : 103) 10 มิ.ย. 2564
นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 83) 6 มิ.ย. 2564
นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 81) 5 มิ.ย. 2564
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ว่าที่ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือ บ้านแม่โมกข์ (ดู : 56) 28 พ.ค. 2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานป้องกันฯ พร้อมด้วยกองช่าง ออกตัดกิ่งไม้ พื้นที่ ม1 เพื่อเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จากการเสียดสีของกิ่งไม้กับสายไฟ (ดู : 66) 25 พ.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่ม และตัวแทน นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 68) 25 พ.ค. 2564
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าติดตาม ตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) สายตามี หมู่ที่ 10 , 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 81) 24 พ.ค. 2564
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าติดตามตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) ตามโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 77) 24 พ.ค. 2564
นางอุรสา จิตโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 67) 24 พ.ค. 2564
มูลนิธิน้ำดีศรีสุราษฎร์ มอบหน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ให้แก่ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 64) 23 พ.ค. 2564
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถาน กักกันโรค (Loca Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 67) 22 พ.ค. 2564
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าติดตามตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) ตามโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 64) 21 พ.ค. 2564
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT Plc Suratthani หรือ TOT ) ให้การสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) และการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ณ โรงยิมฯ ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 65) 21 พ.ค. 2564
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม แก่สถานกักกันโรค (Local Quarantine) นายปรีชา เพชรรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริจาคเงินสนับสนุน เพื่อใช้จ่ายในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT Plc Suratthani หรือ TOT ) ให้การสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต แก่สถานกักกันโรค (Local Quarantine) และ นายนำโชค ผ่องแผ้ว กำนันตำบลกรูด สนับสนุนน้ำดื่ม ให้สถานกักกันโรค (Local Quarantine) (ดู : 59) 21 พ.ค. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าติดตามตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) ตามโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 69) 20 พ.ค. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าติดตาม ตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) สายตามี หมู่ที่ 10 , 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 66) 20 พ.ค. 2564
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 57) 19 พ.ค. 2564
การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อใช้ในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ณ ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ และมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ดู : 63) 18 พ.ค. 2564
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสุราษฎร์ธานี (ดู : 61) 17 พ.ค. 2564
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 72) 15 พ.ค. 2564
ลงพื้นที่สถานที่กักตัวโรค และให้ข้อแนะนำ คำสั่งการในการปฏิบัติงานของสถานกักกันโรค (ดู : 74) 15 พ.ค. 2564
จัดเตรียมสถานที่ จัดตั้งสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ณ ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ เพื่อเตรียมรับผู้กักตัวในพรุ่งนี้ วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 70) 13 พ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) สายตามี หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 64) 13 พ.ค. 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 60) 13 พ.ค. 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34 – 003 สายแซะงาม – แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 57) 13 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลกรูด พิจารณาเรื่องสนับสนุนถุงยังชีพกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รอบที่3 และมาตรการสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) (ดู : 60) 12 พ.ค. 2564
ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) สายตามี หมู่ที่ 10 (ดู : 81) 12 พ.ค. 2564
ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 (ดู : 73) 12 พ.ค. 2564
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 66) 12 พ.ค. 2564
การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล (ดู : 104) 11 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลกรูด แจ้งพยากรณ์อากาศประจำวัน (ดู : 62) 8 พ.ค. 2564
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ จัดตั้งสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ณ ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 (ดู : 68) 8 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลกรูดขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยช่วงฤดูร้อน จาก ลมแรง - ฟ้าผ่า (ดู : 67) 8 พ.ค. 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุ ที่เกิด หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน (ดู : 64) 7 พ.ค. 2564
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ จัดตั้งสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ณ ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 61) 7 พ.ค. 2564
มอบถุงยังชีพแก่ตัวแทน อสม. เพื่อนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน (ดู : 63) 7 พ.ค. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 72) 7 พ.ค. 2564
ประกาศช่องทางการรับแจ้งข่าวสารการทุจริต (ดู : 56) 7 พ.ค. 2564
ลงพื้นที่ดำเนินการเตรียมความพร้อม จัดตั้งสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ณ ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 68) 6 พ.ค. 2564
ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ในการเตรียมความพร้อม จัดตั้งสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด และค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 60) 5 พ.ค. 2564
การประชุมการพิจารณาเลือกสถานที่จัดตั้งสถานกักตัวโรค (Local Quarantine) (ดู : 58) 5 พ.ค. 2564
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 76) 27 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ (ดู : 70) 22 เม.ย. 2564
รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร (ดู : 78) 20 เม.ย. 2564
การช่วยเหลือประชาชนเจ็บป่วย ฉุกเฉิน (อุบัติเหตุจราจร) (ดู : 91) 11 เม.ย. 2564
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 78) 10 เม.ย. 2564
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ดู : 83) 9 เม.ย. 2564
รายงานสรุปจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564) (ดู : 60) 2 เม.ย. 2564
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้รับบริการหรือผู้มาติกดต่อราชการของเทศบาลตำบลกรูด (ดู : 85) 2 เม.ย. 2564
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลกรูด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ตามช่องทางที่กำหนดนี้ (ดู : 99) 2 เม.ย. 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางออนไลน์ (ดู : 64) 18 มี.ค. 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 325) 17 มี.ค. 2564
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณี เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ (ดู : 71) 15 มี.ค. 2564
การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 207) 12 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs