Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
 
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด
095-2978889
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด (ดู : 16) 8 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 12) 8 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 10) 8 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 10) 5 พ.ย. 2564
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 22) 4 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมุ่ที่ 9 ตำบลกรูด (ดู : 26) 27 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-004 สายท่าเฟือง - กำสน หมุ่ที่ ๒ ตำบลกรูด (ดู : 47) 7 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (ดู : 71) 19 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุด (ดู : 55) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 84) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 80) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 92) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม-ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 113) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด (ดู : 95) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 82) 6 พ.ค. 2564
ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ 2) (ดู : 69) 21 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 104) 21 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 91) 1 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 141) 1 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 118) 1 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 115) 1 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 104) 1 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด (ดู : 74) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 86) 31 มี.ค. 2564
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 66) 24 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 91) 10 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) (ดู : 85) 10 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 132) 4 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 4 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 136) 4 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 102) 4 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-022 สายตามี หมู่ที่ 10 - 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 90) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-003 สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 96) 11 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-022 สายตามี หมู่ที่ 10 - 8 ตำบลกรูด (ดู : 118) 22 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-003 สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 122) 18 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-003 สายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 74) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (ดู : 83) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 97) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (ดู : 76) 3 ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 85) 25 พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 110) 25 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 95) 25 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 113) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ - แม่โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด (ดู : 90) 12 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 102) 15 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 104) 7 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 131) 7 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) (ดู : 44) 2 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 152) 17 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 151) 17 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 130) 17 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด (ดู : 132) 17 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 95) 17 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 (ดู : 98) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายตายิ่ง - โรงพยาบาลกาญนดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด (ดู : 102) 2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเจริญสันติธรรม - หน้าป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 101) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 107) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563 ) (ดู : 41) 3 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 109) 23 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs