Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
 
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด
095-2978889
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 113 คน
ประกาศวันที่  11 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.นายอธิพงศ์  ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์  ปลัดประจำตำบลกรูด  เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์  และในขณะเดียวกัน คุณสัญชัย - คุณฉัตรสุดา แก้วสม มอบปลากระป๋อง น้ำดื่ม ให้แก่  ศูนย์กักกันโรค LQระดับตำบลกรูด (ค่ายลูกเสือแม่โมกข์ ) ในการนี้ นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์  ปลัดประจำตำบลกรูด นายนำโชค ผ่องแผ้ว กำนันตำบลกรูด นายสุชาติ  รักหนก ผอ.รพ.สต.กรูด นายนิสิต แพเพรช ที่ปรึกษานายกฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อสม. เป็นตัวแทนรับมอบของดังกล่าว

 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs